หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ตารางการรับและส่งงาน สำหรับนักเรียนปีการศึกษา2563
โดย : onchira
อ่าน : 587
ศุกร์์ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ตารางการรับส่งงาน สำหรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ระหว่าง 18 พ.ค. 2563 - 30  มิถุนายน 2563

พบครูประจำชั้นครั้งที่ 1 เพื่อรับมอบสมุดงาน และนัดหมายวันเวลาเรียนและการส่งงาน ผ่านกลุ่มไลน์

อนุบาล                    พบครูประจำชั้น วันที่  12 พ.ค. 63          เวลา  9.00 - 12.00 น.
ประถมศึกษาปีที่ 1    พบครูประจำชั้น วันที่  11  พ.ค. 63          
เวลา  13.00 - 15.00 น.
ประถมศึกษาปีที่ 2    พบครูประจำชั้น วันที่  11  พ.ค. 63          เวลา  9.00 - 12.00 น.
ประถมศึกษาปีที่ 3    พบครูประจำชั้น วันที่  12  พ.ค. 63          เวลา  13.00 - 15.00 น.
ประถมศึกษาปีที่ 4    พบครูประจำชั้น วันที่  13  พ.ค. 63          เวลา  9.00 - 12.00 น.
ประถมศึกษาปีที่ 5    พบครูประจำชั้น วันที่  13  พ.ค. 63          เวลา  13.00 - 15.00 น.
ประถมศึกษาปีที่ 6    พบครูประจำชั้น วันที่  14  พ.ค. 63          เวลา  
9.00 - 12.00 น.

ตารางการส่งงาน ระหว่าง  18 พ.ค. 2563 - 30 มิถุนายน 2563

อนุบาล                    พบครูประจำชั้น ทุกวันจันทร์                    เวลา  9.00 - 12.00 น.
ประถมศึกษาปีที่ 1    พบครูประจำชั้น  ทุกวันจันทร์                   เวลา  13.00 - 15.00  น.

ประถมศึกษาปีที่ 2    พบครูประจำชั้น  ทุกวันอังคาร                  เวลา  9.00 - 12.00  น.
ประถมศึกษาปีที่ 3    พบครูประจำชั้น  ทุกวันอังคาร                  เวลา  13.00 - 15.00  น.
ประถมศึกษาปีที่ 4    พบครูประจำชั้น  ทุกวันพุธ                       เวลา  9.00 - 12.00  น.
ประถมศึกษาปีที่ 5    พบครูประจำชั้น  ทุกวันพุธ                       เวลา  13.00 - 15.00  น.
ประถมศึกษาปีที่ 6    พบครูประจำชั้น  ทุกวันพฤหัสบดี              เวลา  9.00 - 12.00  น.